Pieczątki księgowe


Pieczątki księgowe wykorzystywane są do codziennej pracy księgowych i osób rozliczających wydatki firmy.


Mnogość papierów oraz restrykcyjne przepisy wymagające uwydatnianie każdych operacji gospodarczych zachodzących w firmie / instytucji wymuszają stosowanie różnorakich mechanizmów wspomagających w postaci np. oprogramowania służącego do sprawnego przepływu dokumentacji wewnętrznej, indywidualnych szablonów dokumentów, czy wreszcie stosowania specjalistycznych pieczątek do przybijania na wypełnianych dokumentach. Treść takich pieczątek jest zazwyczaj określona w odrębnych przepisach prawa lub w regulaminie jednostki.


Oprócz wykorzystywania gotowych szablonów stron dokumentacji, stosowane są także rozwiązania polegające na przybiciu dużej pieczątki np. – 14*14cm, czy 12*12cm, która to z kolei sama w sobie jest szablonem danego dokumentu, reszta części dokumentu uzupełniana jest zaś ręcznie.


Pieczątki pomimo szablonowych treści określonych w odrębnych przepisach są niejednokrotnie indywidualizowane –np. zwiększa się przerwy na podpisy (głównej księgowej, prezesa) – dzięki temu mogą oni w miejsce podpisu przybić pieczątkę imienną, czy tzw. faksymilkę – pieczątkę z gotowym podpisem. Niejednokrotnie także na odbiciu takich pieczęci księgowa przybija datę, czy nawet inną, mniejszą pieczątkę - np. nagłówkową firmy w miejsce specjalnie do tego „przygotowane” – czyli bez treści.


Pieczątki większych rozmiarów – sięgających powierzchnią odbicia 12*12cm, 11*8cm itp. Często stosowane są także w księgowości – gdzie np. po przybiciu pieczątki z tabelą konta WN – MA ręcznie wypisuje się jego sumariusze. Oprócz zastosowań ściśle księgowych pieczątki często służą podsumowaniu kosztów operacji, okresu, czy rozliczaniu wydatków unijnych / projektowych.


Poniżej zamieszczam przykładowe projekty wykonanych pieczątek. W niektórych przykładach pewne bloki tekstu pozostawiono puste celem uniemożliwienia identyfikacji firmy. Przykłady mają charakter poglądowy i mogą służyć jako materiał bazowy do wykonania projektu dużej pieczęci.

Pieczątka księgowa 3

Pieczątka księgowa

W w/w przykładach tekst "Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym" występuje w różnej kolejności - jako osobne podpunkty, lub też jako jeden podpunkt ("formalnym i merytorycznym"). Zazwyczaj pieczątka taka stosowana jest w rozliczeniu wydatków na dofinansowania / dotacje, a jej ostateczny kształt jest dowolny, byleby występował tekst "Sprawdzono..." w odniesieniu do zwrotów "merytoryczny", "formalny" i "rachunkowy". Pieczątka wymaga pola na podpis.

Pieczątka księgowa 1

Powyższy przykład przedstawia pieczątkę księgową często wyrabianą przez biura rachunkowe. Ostatecznie pieczątka przybiera różny kształt i część podmiotów rezygnuje ze środkowej kolumny pozostawiając jedynie pola "Wn" i "Ma".

Pieczątka księgowa 2

Powyższy przykład przedstawia pieczątkę księgową dedykowaną do rozliczenia konkretnego dofinansowania. W pkt. 2 często nazwa i numer projektu zawarte są już w treści pieczątki. Czasem stosuje się wykropkowania, aby pieczątka miała bardziej uniwersalny charakter i mogła być stosowana do rozliczeń kilku projektów.

Click Shop | Hosting home.pl